„Nie Gniewaj się” tango skomponowane przez Beno Gobena w wykonaniu jednej z najlepszych polskich orkiestr tangowych lat 30-tych, Orkiestry Jerzego Gerta. Ten pokaz to nasz hołd złożony aranżerowi i wspaniałemu muzykowi – Jerzemu Gertowi, człowiekowi który przez większość życia tworzył w Krakowie i tam też został pochowany .Fantastyczny głos Aberta Harrisa oraz wirtuozerskie popisy instrumentalistów (dialog fortepianu i akordeonu) są niemałym wyzwaniem dla tancerza. Ten, nagrany w 1938 roku utwór jest trudny i wymagający interpretacyjnie, do końca bałem się czy mu podołamy. Podołaliśmy. Przed Wami polsko-argentyńska interpretacja.

“Nie gniewaj się”(“Don’t be mad”) a tango composed by Beno Goben, performed by one of the best polish tango orchestras of the 30ties: Jerzy Gert Tango Orchestra. This Show is our tribute to the arranger and wonderful musician: Jerzy Gert, a man who spent most of his artistic life in Cracow and was buried here. Fantastic voice of Abert Harris and virtuosity of the instrumentalists (the dialogue between the piano and accordion) are quite a challenge for a dancer. This piece, recorded in 1938, is difficult and interpretatively demanding, I was a bit afraid if we can rise to the challenge. We did. I present you a Polish-Argentine interpretation of Jerzy Gert.

Tymoteusz Ley